clubasia19th Anniversary meets HITSUJI

러브레터

Date : 2015年03月27日 (Fri)
Venue : @clubasia
Open : 23:00
Ticket: Door:3500yen / Adv:3000yen
Act: [GUEST DJ]
– 石野卓球
– LAMA

[GUEST LIVE]
– 画家
– Kaos Order
– Samdare Fadein’

[DJ]
– 3 chain town
– anzie
– coota
– DA
– Daisuke Kitajima
– Kazuhito Takasaki
– Kazuki Kudo-
– Kyohsuke Taniguchi
– Masakatsu Sano
– Satoshi Hayashi
– Shigeki Tanaka
– Y$K

[VJ]
– Yousuke Fuyama

[PHOTO]
– Yoshihiro Yoshikawa

More Info : asia.iflyer.jp

Download Tibero Admiral rdp 다운로드 Anaconda 3.6 캡쳐프로그램