HITSUJI

Papa

Date : 2011年2月25日 (Fri)
Venue : @asia
Open : 23:00
Ticket : door ¥3,500
Act: [GUEST LIVE]
Buffalo Daughter

[GUEST DJ]
QUIETSTORM

[LIVE]
AMENOMURAQUMO

[DJ]
hyota CartoonWars Gunner Bugpan. DA, Hiroyuki Toda, Shigeki Tanaka, a.k.a chika, Shuichiro Katsumata, TMBC, Naohiro Isobe, DAISUKE, Kanako Haraguchi, Kyohsuke Taniguchi, Kta Kikuchi, Yoshinori Hayashi, myQR, Ryosuke Oku

[VJ]
Tsubasa Hirota, SeemyDimple(Yousuke Fuyama + Yuta Yamada)

60 seconds 다운로드